SEZNAM SKLADEB

SEZNAM SKLADEB

Seznam skladeb je uspořádán v rozbalovacích záložkách, jímž průběžně doplňujeme obsah. Pokud je ke skladbě dostupný notový zápis nebo zvuková ukázka, zobrazí se Vám po rozkliknutí záložky.

1. Bratrův motiv (29. 3. 1997) - skladba pro klavír
2. Malá chorální předehra (30. 3. 1997) - skladba pro varhany
3. Jaro (20. 4. 1997) - skladba pro flétnu, klarinet B a klavír
4. Aleluja (14. 4. 1997) - píseň pro pěvecké trio
5. Poutník (11. 5. 1997) - píseň s doprovodem klavíru
6. Nálada I. (8. 6. 1997) - skladba pro klavír
7. Zvědavost slunce (6. 7. 1997) - píseň s doprovodem klavíru, text F. Jiříček st.
8. Melodie pro smyčcový kvartet (9. 7. 1997)
9. Vítr (28. 7. 1997) - píseň s doprovodem kytary
10. Cesta (8. 8. 1997) - píseň s doprovodem kytary
11. Oči (22. 8. 1997) - píseň s doprovodem kytary
12. Nálada II. (21. 9. 1997) - skladba pro klavír
13. Pane můj (4. 10. 1997) - chorál pro smíšený sbor a varhany
14. Kouzlo (25. 10. 1997) - píseň s doprovodem klavíru
15. Smutek (22. 11. 1997) - píseň s doprovodem vokálního tria
16. Pokusný kánon (29. 11. 1997) - skladba pro varhany či tři libovolné nástroje
17. Zlé sny (25. 12. 1997) - píseň s doprovodem klavíru
18. Má milá (23. 1. 1998) - píseň s doprovodem klavíru
19. Balada I. Melancholie (15. 2. 1998) - píseň s doprovodem kytary
20. Balada II. (22. 3. 1998) - píseň s doprovodem kytary
21. Ukolébavka (1. 4. 1998) - píseň s doprovodem kytary
22. Otázka (3. 5. 1998) - píseň s doprovodem klavíru
23. Mám všechno (28. 7. 1998) - píseň s doprovodem kytary
24. Přátelství (27. 6. 1998) - píseň s doprovodem kytary
25. Kvítí (14. 8. 1998) - píseň pro čtyřhlasý sbor
26. Suita pro šest hlasů (27. 9. 1998)
27. Blázen – nesmysly (3. 10. 1998) - píseň s doprovodem kytary
28. Nechci slyšet tvůj pláč (listopad 1998) - píseň pro čtyři mužské hlasy
29. The song of my brother (listopad 1998) - píseň s doprovodem, text F. Jiříček ml.
30. Sám uprostřed světů (28. 11. 1998) - píseň s doprovodem kytary a basového nástroje, text J. Moravcová
31. Sám uprostřed světů (13. 12. 1998) - píseň s doprovodem klavíru, text J. Moravcová
32. Rozhovor se sněhem (leden 1999) - píseň pro dva hlasy s doprovodem
33. Otázka (únor 1999) - píseň s doprovodem
34. Vina (březen 1999) - píseň s doprovodem
35. Válka a duše (16. 4. 1999) - píseň s doprovodem
36. Prosba (květen 1999) - píseň s doprovodem varhanního pedálu
37. Otázka (červen 1999) - píseň s doprovodem
38. Živý a mrtvý (červenec 1999) - píseň s doprovodem
39. Ztracená víra (srpen 1999) - píseň pro dva hlasy s doprovodem)
40. Modlitba strachu (září 1999) - píseň s doprovodem
41. Víru mám (říjen 1999) - píseň s doprovodem
42. Dotekem (2000) - píseň s doprovodem
43. Dotekem (2000) - píseň s doprovodem
44. Jsi tak krásná (2000) - píseň s doprovodem
45. Dřív nežli k spánku ulehnu (2000) - píseň pro sólový hlas bez doprovodu, text lidová modlitba
46. Víra má (2000) - píseň pro smíšený sbor
47. Cosi (2000) - píseň pro dva hlasy s doprovodem
48. Zmar (2000) - píseň s klavírním doprovodem
49. Já vím (2000) – píseň pro dva hlasy s doprovodem
50. Hříšná nekonečnost (2000) – píseň pro dva hlasy s doprovodem
51. Procitnutí (2000) – píseň s doprovodem
52. Hořkost (2001) – píseň s doprovodem
53. Dítě (2001) – píseň pro dva hlasy s doprovodem
54. Hořkost (2001) – píseň s klavírním doprovodem
55. Lítost (2001) – píseň s klavírním doprovodem
56. Láska (2002) – píseň s klavírním doprovodem
57. Koncertík pro trubku (2002) – skladba s doprovodem o 3 větách
58. Opuštěná (duben 2003) - píseň s klavírním doprovodem
59. Modlitba pod křížem (květen 2003) – píseň s varhanním doprovodem

(Zpěv: Radka Hudečková, varhany: Petr Jiříček, Hradec Králové 2004)

60. Žalmová píseň: On mi odpoví (červenec 2003) – píseň s varhanním doprovodem

(Zpěv: Radka Hudečková, varhany: Petr Jiříček, Hradec Králové 2004)

61. Žalmová píseň: Chci být jako ty (červenec 2003) – píseň s varhanním doprovodem

(Zpěv: Radka Hudečková, varhany: Petr Jiříček, Hradec Králové 2004)

62. Žalmová píseň: Vrať se mi Bože (2003) – píseň s varhanním doprovodem

(Zpěv: Radka Hudečková, varhany: Petr Jiříček, Hradec Králové 2004)

63. Maria (2003) – píseň s varhanním doprovodem
64. Světlo (2003) – píseň s varhanním doprovodem a sólovým saxofonem

(Zpěv: Radka Hudečková, varhany: Petr Jiříček, saxofon: Vlastimil KovářHradec Králové 2004)

65. Koncert pro sólové varhany (2004) – 4 věty
66. Závěr Toccaty C dur B. M. Černohorského (20. 3. 2004) – úryvek varhanní skladby
67. Prosba (20. 5. 2004) – píseň s doprovodem
68. Svíce (22. 5. 2004) – píseň s doprovodem
69. Krásná (25. 5. 2004) – píseň pro tři mužské hlasy
70. Kamínek (červenec 2004) – píseň s doprovodem, text I. Tobek
71. Mše pro smíšený sbor a sólový soprán (12. 8. 2004) – zhudebněné ordinarium a capella
72. Svatební (4. 9. 2004) – písňový cyklus pro dva sólisty a dvě flétny určený pro svatební obřad
1. Déšť

2. Ospalá

3. Stříbrný prstýnek

4. Bílá

5. Děkuji

73. Šedé písně (listopad 2004) – písňový cyklus s klavírním doprovodem
74. Kolébka (10. 12. 2004) – rondo pro smíšený sbor s doprovodem smyčcového kvartetu
75. Kámen (12. 1. 2005) – skladba pro smíšený sbor a sólový soprán

(sólový zpěv – Petra Jonášová, Petr Jiříček, vokální soubor L’oktet, Litomyšl 2007)

76. Svítání (23. 3. 2005) – skladba pro smíšený sbor a capella
77. Bílé písně (28. 5. 2005) – písňový cyklus s kytarovým doprovodem
78. Balada (2. 3. 2006) – píseň pro mužský hlas, smíšený sbor a flétnu s kytarovým doprovodem
79. Z žalmu 137 (15. 6. 2006) – píseň ve formě žalmu s klavírním doprovodem, text Bible

(zpěv – Petr Jiříček, klavír – Marie Jovbaková, Litomyšl 2007)

80. Smutný blázen (28. 6. 2006) – píseň pro dva hlasy s klavírním doprovodem

(zpěv – Petr Jiříček, klavír – Marie Jovbaková, kytara – Jiřina Macháčková, perkuse – Jan Jovbak, Litomyšl 2007)

81. Na památku (25. 7. 2006) – píseň s klavírním doprovodem

(zpěv – Petr Jiříček, klavír – Marie Jovbaková, perkuse – Jan Jovbak, Litomyšl 2007)

82. Z žalmu 116 (11. 9. 2006) – píseň ve formě žalmu s kytarovým doprovodem, text Bible

(Zpěv – Petra Jonášová, Petr Jiříček, kytara – Jiřina Macháčková, Litomyšl 2007)

83. Z žalmu 65 (18. 9. 2006) – píseň ve formě žalmu s klavírním doprovodem, text Bible

(Zpěv – Petra Jonášová, Petr Jiříček, klavír – Marie Jovbaková, kytara – Jiřina Macháčková, Litomyšl 2007)

84. Ave Maria (13. 10. 2006) – píseň s varhanním či klavírním doprovodem, text latinský
85. Sonáta (7. 11. 2006) – skladba pro dvě flétny a kytaru, 2 věty
1. věta

2. věta

(Příčné flétny – Lucie Vavřínová, Terezie Kopecká, kytara – Jiřina Macháčková, Litomyšl 2007)

86. Naučila jsi mě milovat na kolenou (11. 2. 2007) – píseň s kytarovým doprovodem a dvěma flétnami

(Zpěv – Petr Jiříček, příčné flétny – Lucie Vavřínová, Terezie Kopecká, kytara – Jiřina Macháčková, Litomyšl 2007)

Naučila jsi mě milovat na kolenou (notový zápis)

87. Zůstalo mi po tobě (12. 2. 2007) – píseň s kytarovým doprovodem a flétnou

(Zpěv – Petr Jiříček, příčná flétna – Lucie Vavřínová, kytara – Jiřina Macháčková, Litomyšl 2007)

Zůstalo mi po tobě (kompletní notový zápis)

88. Mše – Na cestě (březen 2007) – zhudebněné ordinarium a proprium pro rockovou kapelu

1. Milosrdný

Milosrdný (notový zápis)

2. Kyrie eleison

Kyrie Eleison (notový zápis)

3. Sláva na výsostech Bohu

Sláva na výsostech Bohů (notový zápis)

4. Žalm

Žalm (notový zápis)

5. Každé ze tvých slov

Každé ze tvých slov (notový zápis)

6. Věřím

Věřím (notový zápis)

7. Hej, pojď

Hej, pojď (notový zápis)

8. Svatý

Svatý (notový zápis)

9. Beránku Boží

Beránku boží (notový zápis)

10. Zdál se mi sen

Zdálo se mi (notový zápis)

11. Na cestě

Na cestě (notový zápis)

12. Kam teď mám jít

Kam teď mám jít (notový zápis)

(zpěv, bicí: Lukáš Rothschein; zpěv, akustická kytara: Jiří Skalický; zpěv, saxofon: Filip Kovář; zpěv, klávesy: Petr Jiříček; Fagot, flétna: Pavel Jiříček; elektrická kytara: Vladimír Klusoň; basová kytara: Karel Bělohlávek; Litomyšl 2008)

Mše – Na cestě (kompletní notový zápis)

89. Odevzdaně (26. 12. 2007) - píseň s doprovodem, text J. Veselý
90. Věřím, že si Bůh člověka připraví tak jako řeku (2008) – píseň s doprovodem sólových houslí, text L. Jandová
91. Jak to bylo s Růženkou (2008) – šest písní s doprovodem k stejnojmenné divadelní hře, text Stanislav Tomek
92. Z listí (22. 9. 2008) – píseň pro kapelu Notytaky
93. Vyčaruj mi (23. 9. 2008) – píseň pro kapelu Notytaky

(Kapela Notytaky:  zpěv, elektrická kytara: Lukáš Rothschein; zpěv, akustická kytara: Jiří Skalický; zpěv, klávesy: Petr Jiříček; Ondřej Jiskra: pozoun; basová kytara: Jáchym Janypka; bicí: Tomáš Hrubeš;  Vysoké Mýto 2008)

č. 93 Vyčaruj mi – notový zápis

94. Pálíš (23. 9. 2008) - píseň pro kapelu Notytaky

(Kapela Notytaky:  zpěv, elektrická kytara: Lukáš Rothschein; zpěv, akustická kytara: Jiří Skalický; zpěv, klávesy: Petr Jiříček; Ondřej Jiskra: pozoun; basová kytara: Jáchym Janypka; bicí: Tomáš Hrubeš;  Vysoké Mýto 2008)

č. 94 Pálíš – notový zápis

95. Svítání (24. 9. 2008) – píseň pro kapelu Notytaky
96. Motýl (29. 9. 2008) - píseň pro kapelu Notytaky
97. Nevidomá (1. 10. 2008) – píseň pro kapelu Notytaky
98. Podzimní pokušení (7. 10. 2008) - píseň pro kapelu Notytaky
99. Ukolébavka (7. 11. 2008) - píseň pro kapelu Notytaky
100. Pramen (2009) - píseň pro kapelu Notytaky
101. Boj (9. 3. 2009) - píseň pro kapelu Notytaky

(Kapela Notytaky: 
zpěv, elektrická kytara: Lukáš Rothschein; zpěv, akustická kytara: Jiří Skalický; zpěv, klávesy: Petr Jiříček; Ondřej Jiskra: pozoun; basová kytara: Jáchym Janypka; bicí: Tomáš Hrubeš; 
Vysoké Mýto 2008)

č. 101 – Boj – notový zápis

102. James (13. 3. 2009) - píseň pro kapelu Notytaky
103. Rikitikitavi (13. 3. 2009) - píseň pro kapelu Notytaky
104. Povídej (14. 3. 2009) - píseň pro kapelu Notytaky

(Kapela Notytaky:  zpěv, elektrická kytara: Lukáš Rothschein; zpěv, akustická kytara: Jiří Skalický; zpěv, klávesy: Petr Jiříček; Ondřej Jiskra: pozoun; basová kytara: Jáchym Janypka; bicí: Tomáš Hrubeš;  Vysoké Mýto 2008)

č. 104 Povídej – notový zápis

105. Z mozaiky (14. 4. 2009) - píseň pro kapelu Notytaky

(Kapela Notytaky:  zpěv, elektrická kytara: Lukáš Rothschein; zpěv, akustická kytara: Jiří Skalický; zpěv, klávesy: Petr Jiříček; Ondřej Jiskra: pozoun; basová kytara: Jáchym Janypka; bicí: Tomáš Hrubeš;  Vysoké Mýto 2008)

č. 105 Z mozaiky – notový zápis

106. Živé pašije (srpen 2010) – muzikál pro 3 sólisty, smíšený sbor, rockovou kapelu a smyčcový kvintet, text Bible
107. Podzimní variace (2010) – skladba pro sólový klavír
108. Balada Štědrý večer (2010) – píseň s doprovodem klavíru (text M. Horáček)
109. Responzoriální žalmy (2010 - 2011) – zhudebněné žalmy k liturgii s doprovodem (výběr)
110. Nový zítřek (18. 4. 2011) – píseň s doprovodem
111. Opravdový (21. 4. 2011) – píseň s doprovodem a sólovou flétnou

Opravdový – noty

(Zpěv a příčná flétna: Lucie Vavřínová, zpěv a klavír: Petr Jiříček; Litomyšl 2011)

112. Poutník (19. 8. 2011) – muzikál pro 5 sólistů, smíšený sbor, rockovou kapelu, smyčcový kvartet, hoboj a fagot
113. Ježíše Krista Krále (7. 10. 2011) – 3 skladby pro smíšený sbor a capella

1. Beránek (vstupní antifona) 2. Aleluja (zpěv před evangeliem) 3. Hospodin (antifona k přijímání)

č. 113 – Ježíše Krista Krále – notový zápis

114. Dítě se nám narodilo (6. 12. 2011) – píseň pro smíšený sbor s doprovodem, text liturgie na Boží hod Vánoční
115. Poem (18. 1. 2012) – skladba pro housle, violoncello a klavír
116. Obilím a révou (14. 3. 2012) – píseň pro dva sólisty a sbor s doprovodem
117. Deep, deep, deep (1. 5. 2012) – skladba pro tři smíšené sbory s doprovodem, text internet
118. If I can (květen 2012) – píseň pro smíšený sbor, text internet
119. Z žalmu 85 (28. 6. 2012) – žalm pro smíšený sbor a smyčcový kvartet
120. Píseň písní (29. 10. 2012) – muzikál pro 3 sólisty, smíšený sbor, rockovou kapelu, smyčcový kvartet, hoboj a fagot, text Bible
121. Klavírní sonáta „Terezčiny bylinky“ (7. 2. 2013)
122. Cyklus písní pro lidový soubor Heblata (18. 6. 2013)
123. Koncertík pro pravou hornu a levého klavíristu (24. 10. 2013) – 3 věty
126. Andílek (17. 2. 2014) – píseň s doprovodem
127. Kamélie (2. 4. 2014) – píseň pro dětský pěvecký sbor s doprovodem
128. Hodinky (24. 7. 2014) – scénická kantáta pro Lukáše, Tomáše, Anežku, smíšený sbor, klavír, smyčcový kvartet a jednu nadupanou tanečnici
129. Madonna di Guadalupe (1. 10. 2014) – skladba pro hoboj a kytaru
130. Nemohla jsem usnout (10. 10. 2014) – dvě skladby pro hoboj a klavír
1. Nemohla jsem usnout, a tak jsem si povídala s pavoučkem nad postelí předoucím překrásnou stříbrnou pavučinu.

2. Nemohla jsem usnout, a když k ránu škvírami v okenicích do pokoje nakoukly první paprsky sluníčka, otevřela jsem je dokořán a naslouchala tomu báječnému ptačímu zpěvu!

131. Čtyři roční období (2. 11. 2014) – cyklus skladeb pro dívčí pěvecký sbor s klavírním doprovodem

Tři písničky zimní: 1. písnička zimní – Nejlepší probuzení 2. písnička zimní – Jsem a jsem ráda 3. písnička zimní – Když se ti zdá Tři písničky jarní: 1. písnička jarní – V každém kvítku 2. písnička jarní – Jen tak si zpívám 3. písnička jarní – Motýl a slunečnice Tři písničky letní: 1. písnička letní – Prázdniny na krku 2. písnička letní – Letní kino 3. písnička letní – Babí léto Tři písničky podzimní: 1. písnička podzimní – Lásky flusík 2. písnička podzimní – Dušičky 3. písnička podzimní – Tortellini

č. 131 – Čtyři roční období – notový zápis

132. Hvězdy nad mou hlavou si prozpěvují (5. 12. 2014) – píseň s klavírním doprovodem
133. Zrcadlo (6. 4. 2015) – píseň s kytarovým doprovodem
134. Půlnoční žalm (25. 6. 2015) – skladba ve formě žalmu pro klavír a violoncello
135. Chvalme Boha vesele (27. 10. 2015) – skladba pro smíšený sbor s klavírním doprovodem
137. Duet „Ty jsi slunce a já lunou“ z opery „Pod májovým nebem“ (20. 11. 2015) – skladba pro sólový mezzosoprán a tenor s doprovodem orchestru
138. „Hádej, kde jsem?“ (28. 1. 2016) – malé trio pro příčnou flétnu, zobcovou flétnu a klarinet B
139. Zlatý (30. 5. 2016) – píseň pro dva hlasy s klavírním doprovodem
140 Žalm 145 pro Martinu a Martina (20. 3. 2017) - Žalm pro dva hlasy a sbor s doprovodem
141. Tu noc se strach jako déšť rozplynul (květen 2018) - píseň pro dva hlasy a flétnu s doprovodem klavíru
142. Devět improvizací na české duchovní písně (1. 6. 2018)

Cyklus 9 improvizací na české duchovní písně je kompozicí určenou pro velké varhany s bohatým rejstříkovým obsazením. Jde o ucelený soubor devíti skladeb, v nichž jsou různými kompozičními technikami zpracovávány motivy duchovních písní českého kancionálu. Kompozice je věnována významné české varhanici Lucii Guerra Žákové.

(video ukázky naleznete v sekci „video„)

č.1 – Chorální předehra „Křesťanská duše“

č. 2 – Preludium Nedejme se k spánku svésti – Full Score

č. 3 Chorální předehra Ach, můj nejsladší Ježíši – Full Score

č. 4 Postludium Vesel se nebes královno – Full Score

č. 5 – Fantazie „Aleluja, církev zpívá“

č. 6 Variace Velikonoční oběti – Full Score

č. 7 – Modlitba „Budiž věčně velebena“

č. 8 Litanie Matko přesvatá – Full Score

č. 9 Fuga O Maria Boží máti – Full Score

143. Na cestách (listopad 2018) - Skladba pro sbor, recitátora, klavír a perkuse
145. - Fanfára na soutěžní přehlídku ve sborovém zpěvu Litomyšl 2016, arr. Jan Krchna z Jedlí (duben 2016)

č. 145 Fanfára na soutěžní přehlídku ve sborovém zpěvu Litomyšl 2016, arr. Jan Krchna z Jedlí – 1. část (duben 2016)

 

č. 145 Fanfára na soutěžní přehlídku ve sborovém zpěvu Litomyšl 2016, arr. Jan Krchna z Jedlí – 2. část (duben 2016)

 

č. 145 – Fanfára (notový zápis) – arr. Jan Krchna z Jedlí (duben 2016)

 

147. - Concerto pro sólové varhany SPIRITUS SANCTUS (3 věty; 2020)
148. - Concerto pro violoncello a varhany (3 věty; 2020)
149. - Žalm pro Káju (2020)
150. - Aleluja pro Káju (2020)
152. - Léto (2021) - muzikál podle novely americké spisovatelky Edith Warthon o 51 částech, pro 15 sólistů, smíšený sbor, smyčcový kvartet
153. - Radost (2022) - píseň na text Boženy Javůrkové s libovolným akordickým doprovodem a houslemi
154. - Pro Markétu a Davida (2022) - skladba pro klavír a tubu
155. - Vánoční noc (2022) - koleda pro smíšený sbor s doprovodem klavíru na text Jaroslava Seiferta
156. - Freya (2022) - skladba pro příčnou flétnu a klavír, věnováno Anežce
157. - Tři vánoční písně na básně Jaroslava Seiferta (2022) - cyklus 3 skladeb pro dětský sbor s doprovodem klavíru
158. - Ave Maria pro soprán a smíšený sbor (2022)