Notový zápis – Hvězdy nad mou hlavou si prozpěvují