SKLADBY II

SEZNAM SKLADEB 51-100

Seznam skladeb je uspořádán v rozbalovacích záložkách, jímž průběžně doplňujeme obsah. Pokud je ke skladbě dostupný notový zápis nebo zvuková ukázka, zobrazí se Vám po rozkliknutí záložky.

51. Procitnutí (2000) – píseň s doprovodem
52. Hořkost (2001) – píseň s doprovodem
53. Dítě (2001) – píseň pro dva hlasy s doprovodem
54. Hořkost (2001) – píseň s klavírním doprovodem
55. Lítost (2001) – píseň s klavírním doprovodem
56. Láska (2002) – píseň s klavírním doprovodem
57. Koncertík pro trubku (2002) – skladba s doprovodem o 3 větách
58. Opuštěná (duben 2003) - píseň s klavírním doprovodem
59. Modlitba pod křížem (květen 2003) – píseň s varhanním doprovodem

(Zpěv: Radka Hudečková, varhany: Petr Jiříček, Hradec Králové 2004)

60. Žalmová píseň: On mi odpoví (červenec 2003) – píseň s varhanním doprovodem

(Zpěv: Radka Hudečková, varhany: Petr Jiříček, Hradec Králové 2004)

61. Žalmová píseň: Chci být jako ty (červenec 2003) – píseň s varhanním doprovodem

(Zpěv: Radka Hudečková, varhany: Petr Jiříček, Hradec Králové 2004)

62. Žalmová píseň: Vrať se mi Bože (2003) – píseň s varhanním doprovodem

(Zpěv: Radka Hudečková, varhany: Petr Jiříček, Hradec Králové 2004)

63. Maria (2003) – píseň s varhanním doprovodem
64. Světlo (2003) – píseň s varhanním doprovodem a sólovým saxofonem

(Zpěv: Radka Hudečková, varhany: Petr Jiříček, saxofon: Vlastimil KovářHradec Králové 2004)

65. Koncert pro sólové varhany (2004) – 4 věty
66. Závěr Toccaty C dur B. M. Černohorského (20. 3. 2004) – úryvek varhanní skladby
67. Prosba (20. 5. 2004) – píseň s doprovodem
68. Svíce (22. 5. 2004) – píseň s doprovodem
69. Krásná (25. 5. 2004) – píseň pro tři mužské hlasy
70. Kamínek (červenec 2004) – píseň s doprovodem, text I. Tobek
71. Mše pro smíšený sbor a sólový soprán (12. 8. 2004) – zhudebněné ordinarium a capella
72. Svatební (4. 9. 2004) – písňový cyklus pro dva sólisty a dvě flétny určený pro svatební obřad
1. Déšť

2. Ospalá

3. Stříbrný prstýnek

4. Bílá

5. Děkuji

73. Šedé písně (listopad 2004) – písňový cyklus s klavírním doprovodem
74. Kolébka (10. 12. 2004) – rondo pro smíšený sbor s doprovodem smyčcového kvartetu
75. Kámen (12. 1. 2005) – skladba pro smíšený sbor a sólový soprán

(sólový zpěv – Petra Jonášová, Petr Jiříček, vokální soubor L’oktet, Litomyšl 2007)

76. Svítání (23. 3. 2005) – skladba pro smíšený sbor a capella
77. Bílé písně (28. 5. 2005) – písňový cyklus s kytarovým doprovodem
78. Balada (2. 3. 2006) – píseň pro mužský hlas, smíšený sbor a flétnu s kytarovým doprovodem
79. Z žalmu 137 (15. 6. 2006) – píseň ve formě žalmu s klavírním doprovodem, text Bible

(zpěv – Petr Jiříček, klavír – Marie Jovbaková, Litomyšl 2007)

80. Smutný blázen (28. 6. 2006) – píseň pro dva hlasy s klavírním doprovodem

(zpěv – Petr Jiříček, klavír – Marie Jovbaková, kytara – Jiřina Macháčková, perkuse – Jan Jovbak, Litomyšl 2007)

81. Na památku (25. 7. 2006) – píseň s klavírním doprovodem

(zpěv – Petr Jiříček, klavír – Marie Jovbaková, perkuse – Jan Jovbak, Litomyšl 2007)

82. Z žalmu 116 (11. 9. 2006) – píseň ve formě žalmu s kytarovým doprovodem, text Bible

(Zpěv – Petra Jonášová, Petr Jiříček, kytara – Jiřina Macháčková, Litomyšl 2007)

83. Z žalmu 65 (18. 9. 2006) – píseň ve formě žalmu s klavírním doprovodem, text Bible

(Zpěv – Petra Jonášová, Petr Jiříček, klavír – Marie Jovbaková, kytara – Jiřina Macháčková, Litomyšl 2007)

84. Ave Maria (13. 10. 2006) – píseň s varhanním či klavírním doprovodem, text latinský
85. Sonáta (7. 11. 2006) – skladba pro dvě flétny a kytaru, 2 věty
1. věta

2. věta

(Příčné flétny – Lucie Vavřínová, Terezie Kopecká, kytara – Jiřina Macháčková, Litomyšl 2007)

86. Naučila jsi mě milovat na kolenou (11. 2. 2007) – píseň s kytarovým doprovodem a dvěma flétnami

(Zpěv – Petr Jiříček, příčné flétny – Lucie Vavřínová, Terezie Kopecká, kytara – Jiřina Macháčková, Litomyšl 2007)

Naučila jsi mě milovat na kolenou (notový zápis)

87. Zůstalo mi po tobě (12. 2. 2007) – píseň s kytarovým doprovodem a flétnou

(Zpěv – Petr Jiříček, příčná flétna – Lucie Vavřínová, kytara – Jiřina Macháčková, Litomyšl 2007)

Zůstalo mi po tobě (kompletní notový zápis)

88. Mše – Na cestě (březen 2007) – zhudebněné ordinarium a proprium pro rockovou kapelu

1. Milosrdný

Milosrdný (notový zápis)

2. Kyrie eleison

Kyrie Eleison (notový zápis)

3. Sláva na výsostech Bohu

Sláva na výsostech Bohů (notový zápis)

4. Žalm

Žalm (notový zápis)

5. Každé ze tvých slov

Každé ze tvých slov (notový zápis)

6. Věřím

Věřím (notový zápis)

7. Hej, pojď

Hej, pojď (notový zápis)

8. Svatý

Svatý (notový zápis)

9. Beránku Boží

Beránku boží (notový zápis)

10. Zdál se mi sen

Zdálo se mi (notový zápis)

11. Na cestě

Na cestě (notový zápis)

12. Kam teď mám jít

Kam teď mám jít (notový zápis)

(zpěv, bicí: Lukáš Rothschein; zpěv, akustická kytara: Jiří Skalický; zpěv, saxofon: Filip Kovář; zpěv, klávesy: Petr Jiříček; Fagot, flétna: Pavel Jiříček; elektrická kytara: Vladimír Klusoň; basová kytara: Karel Bělohlávek; Litomyšl 2008)

Mše – Na cestě (kompletní notový zápis)

89. Odevzdaně (26. 12. 2007) - píseň s doprovodem, text J. Veselý
90. Věřím, že si Bůh člověka připraví tak jako řeku (2008) – píseň s doprovodem sólových houslí, text L. Jandová
91. Jak to bylo s Růženkou (2008) – šest písní s doprovodem k stejnojmenné divadelní hře, text Stanislav Tomek
92. Z listí (22. 9. 2008) – píseň pro kapelu Notytaky
93. Vyčaruj mi (23. 9. 2008) – píseň pro kapelu Notytaky

(Kapela Notytaky:  zpěv, elektrická kytara: Lukáš Rothschein; zpěv, akustická kytara: Jiří Skalický; zpěv, klávesy: Petr Jiříček; Ondřej Jiskra: pozoun; basová kytara: Jáchym Janypka; bicí: Tomáš Hrubeš;  Vysoké Mýto 2008)

č. 93 Vyčaruj mi – notový zápis

94. Pálíš (23. 9. 2008) - píseň pro kapelu Notytaky

(Kapela Notytaky:  zpěv, elektrická kytara: Lukáš Rothschein; zpěv, akustická kytara: Jiří Skalický; zpěv, klávesy: Petr Jiříček; Ondřej Jiskra: pozoun; basová kytara: Jáchym Janypka; bicí: Tomáš Hrubeš;  Vysoké Mýto 2008)

č. 94 Pálíš – notový zápis

95. Svítání (24. 9. 2008) – píseň pro kapelu Notytaky
96. Motýl (29. 9. 2008) - píseň pro kapelu Notytaky
97. Nevidomá (1. 10. 2008) – píseň pro kapelu Notytaky
98. Podzimní pokušení (7. 10. 2008) - píseň pro kapelu Notytaky
99. Ukolébavka (7. 11. 2008) - píseň pro kapelu Notytaky
100. Pramen (2009) - píseň pro kapelu Notytaky