Duet měsíce a slunce z opery Pod májovým nebem – notový zápis